سینمای جهان » چشم‌انداز


از فرانکو زفیرلی تا استنلی کوبریک

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

به‌خاطر یک مشت دلار

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

تبعیض و تعصب

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

شب درد و افتخار

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پیش به سوی آینده

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پرواز سریال‌های چینی بر بال‌های نتفلیکس

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینما جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

قتل شارون تیت به روایت تارانتینو

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

مشاهده و قضاوت

چگونه فیلم ببینیم - ۴

کشاکش سنت و مدرنیته

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

کلاه‌تان را قاضی کنید!

چگونه فیلم ببینیم - ۳

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: