نوروز امسال با بصرفه‌ترین سیم‌کار کشور

نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 30% تخفیف (۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 40% تخفیف (۶٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 40% تخفیف (۶٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 20% تخفیف (۸٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 15% تخفیف (۹٫۱۸۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست دو میلیون و 900 تومان + 750 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست دو میلیون و 490هزار تومان + 750 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۳۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی دو میلیون و 3700 هزار تومان + 750 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.