بسته اینترنت بصرفه

سینمای جهان » چشم‌انداز1399/04/19


تحلیل سبک کارگردان‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 59

همشهری کین

ه (1999) مانند فیلسوفی است که گویی پاسخ تمام پرسش‌های خودش از جهان را یافته و اکنون مانند نیچه از درون به بیرون آمده و  ԯر خودش رسالت پرداختن به وجوه ناشناخته‌ی انسان و زندگی مدرن را یافته است و با صبر و حوصله‌ی فراوان نقبی به تاریخ، وحشت جهان مدرن، جنگ و میل بشر می‌زند و هر کدام را با نگاه فلسفی خودش تفسیر می‌کند.

کانال تلگرام ماهنامه سینمایی فیلم:

https://telegram.me/filmmagazine

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: