سینمای جهان » نقد و بررسی


در ستایش لمپنیسم فرهیخته

نگاهی به «افتاده روی بتن» ساخته کریگ زالر

مازیار فکری‌ارشاد

چه فيلمی تماشا كنيم؟

چگونه فيلم ببينيم - 9

شاهپور عظیمی

تجزیه و تحلیل فیلم و ادبیات

چگونه فیلم ببینیم - 8

پرسش‌های تعیین‌كننده

چگونه فیلم ببینیم - 7

معناها و نقش‌مایه‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 6

ساختارها و درون‌مایه‌ها

چگونه فیلم ببینیم - 5

پیرمرد و دنیا

نگاهی به «قاچاقچی» ساخته کلینت ایستوود

مازیار معاونی

با درد بساز و هیچ درمان مطلب

نگاهی به فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»

رضا زمانی

آمیزه‌ای از عقل و دل

چگونه فیلم ببینیم - ۱

بهترین آدم روی زمین!

نقدی بر فیلم «من پل واکر هستم»

امید نجوان

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: